Badania gleby

Badanie gleby jest pierwszym krokiem do sprawdzenia stanu naszych gleb pod kątem zawartości w podstawowe składniki odżywcze – makro i mikroelementy. Wyniki laboratoryjne gleb pozwalają na zaplanowanie optymalnego nawożenia pod daną roślinę uprawną.

Zawansowany, hydrauliczny próbnik glebowy WINTEX 1000 w połączeniu z nowoczesną technologią GPS zapewni najwyższą jakość usług. Na każdą próbkę zbiorczą przypada około 15 nakłuć gleby. W zależności od potrzeb klienta, mozaikowatości pól i innych zmiennych pobieramy glebę z poligonów 2, 3 lub 4 hektarowych.  Przy optymalnej wydajności pracy jesteśmy w stanie w ciągu kilku minut pobrać próby z powierzchni 4 hektarów. Automat WINTEX zapewnia powtarzalność głębokości poboru każdej próby co pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Kiedy badać glebę?

Najlepszym momentem na wykonanie badań gleby jest okres po zbiorze rośliny uprawnej, przed zastosowaniem nawozów naturalnych oraz mineralnych pod kolejną uprawę. Musimy pamiętać, że średni czas analizy gleby w stacjach chemiczno-rolniczych to około 4 tygodni.

Korzyści wynikające z badania gleby:

  • Ocena zasobności gleb w makro i mikroskładniki
  • Wiedza na temat kwasowości gleb
  • Poznanie bilansu pomiędzy poszczególnymi składnikami
  • Oszczędność na nawozach mineralnych
  • Zwiększenie potencjału plonotwórczego
  • Ochrona środowiska
  • Dopłaty wynikające z EKOSCHEMATÓW – przestrzeganie planu nawozowego