Opryski dronem

DJI AGRAS T30 RTK jest dronem opryskowym o wysokiej wydajności i precyzji pracy. Dzięki modułowi RTK jesteśmy w stanie zaplanować prace opryskowe z dokładnością do 1 cm na podstawie wcześniej przygotowanych map lotu. Nowy układ 16 dysz wyposażony w 8 zestawów elektromagnetycznych zaworów rozpyla mieszankę równomiernie, nawet podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Jakie korzyści oprysku z drona?

  • Oszczędności na środkach ochrony roślin
  • Brak ugniatania pola
  • Oszczędności na paliwie i eksploatacji sprzętu
  • Precyzyjne opryski punktowe na chwasty
  • Opryski sadów, plantacji czy szklarni
  • Możliwość oprysku wysokich upraw (np. kukurydza czy słonecznik)
  • Możliwość oprysku na terenach ciężko dostępnych czy podmokłych po zimie.